Sri, 28/04/2010

Sramota nije u "Vajdi"...

Ivanka Horvat
 

U prošlotjednom broju Vašeg tjednika objavljen je članak pod naslovom :
»U svinjogojstvu naš poticaj uzimaju klaoničari» s najavom na naslovnici:«Međimurski uzgajivači svinja tvrde: Naše poticaje od države uzimaju klaonice», sa «Sramota» podcrtano crvenim, u kojem je iznijeto niz netočnih tvrdnji i navoda.
Tim člankom nanesena je značajna šteta ugledu «Vajde» d.d.
Zbog naših mnogobrojnih poslovnih partnera, kooperanata i suradnika, a bez ikakve nakane za polemiziranjem i daljnjom prepiskom, navodimo neke od netočnosti koje su iznijete u članku.
Netočno je da poticaje dobivaju klaonice. Samo na području Međimurja ima više organizatora proizvodnje koji isporučuju svinje klaonicama, ali poticaj dobivaju oni ( kao vlasnici životinja), a ne klaonice. Poticaji su u RH propisani Zakonom o državnoj potpori u poljoprivredi i ruralnom razvoju, a regulirani su Pravilnikom o izravnim plaćanjima u poljoprivredi.
Poticaje može ostvariti fizička ili pravna osoba, vlasnik životinja. Da bi se ostvario poticaj svinje moraju biti u vlasništvu i uz ostalu dokumentaciju koja ide uz Zahtjev u HPA prilaže se i račun o prodanim svinjama. Ovom činjenicom je jasno da poticaji nemaju veze s klaonicama, nego s vlasnicima svinja. Visine poticaja također nisu točne, a o naplati, odnosno kašnjenju naplate poticaja znaju svi koji ih primaju.
Netočne su tvrdnje o stanju objekta.
Tehnološke, zootehničke, zoohigijenske i veterinarsko-sanitarne norme za objekte za tov svinja postoje, a citirani objekat u najmanju ruku ne udovoljava uvjetima iz nekih od tih normi, što se stručno može pouzdano provjeriti.
Ti uvjeti su u direktnoj vezi s uzgojnim rezultatom, potrošnjom hrane, zdravstvenim stanjem, kvalitetom i drugim mjerilima u tovu.
Netočno je da tovilište od 360 grla svinja osigurava jedno radno mjesto.
Ne samo u zemljama EU, na što se u članku poziva, nego i u suvremenim uzgojima u Hrvatskoj na jedno radno mjesto, samo tova, bez pripreme hrane i sl. dolazi znatno viši broj tovljenika, što je općepoznato u stručnim, pa i laičkim krugovima.
Netočni su navodi o standardima konverzije u uređenim, suvremenim i organiziranim tovilištima. Konverzija je znatno ispod 3,00 kg po 1 kg prirasta.
Netočna je izjava o visini plaćanja prirasta, jer je viša, što je neobično jednostavno provjeriti iz dokumentacije.
Netočne su i neozbiljne informacije o cijenama odojaka na hrvatskom i EU tržištu. Bez obzira na tržišnost i njezina pravila, iz mnogobrojnim publikacija i
informativnih listi vrlo se jednostavno mogu provjeriti cijene, aktualne i barem godinu dana unazad.
Netočno je da se u «Vajdinoj» kooperaciji istovremeno uzgajaju svinje za osobne i «Vajdine» potrebe, iz čega proizlaze i netočnosti o dvostrukim kriterijima ocjenjivanja.
Točno je da je «Vajda» jedna od rijetkih hrvatskih mesnih industrija, ili jedina, koja je zbog renomea, poštivanja sela i seljaka, održavanja kontinuiteta i
prepoznatljive kakvoće, zadržala domaći uzgoj i proizvodnju, dakako i iz interesa, ali često i suprotno njemu, jer dugi niz godina ima korektne, kvalitetne i pozitivne odnose sa velikim brojem kooperanata u Međimurju. U tom smislu pune se i objekti koji ne udovoljavaju svim kriterijima, jer je u stočarstvu objektivno teško, zahvati su skupi, državni servis nedostatan i nepravovremen, no u pravom partnerstvu se i teškoće i nedostaci mogu zajednički prebroditi.
Očito je također da je pojava svinjske kuge prošlih godina desetkovala krmačarske uzgoje i kontinuitet, a ne «Vajda», premda još jedini imamo i pokušavamo održavati kooperaciju za uzgoj odojaka.
I na kraju točno je, što se također iz dostupnih dokumenata može provjeriti, da «Vajda» svoju proizvodnju bazira na domaćim, hrvatskim sirovinama, makar i često skupljim, što na sreću naši kupci i potrošači znaju cijeniti i poštivati.
Iz iznesenih činjenica proizlazi da zacrvenjena sramota s naslovnice nije na «Vajdi» nego na drugoj adresi.
Za «Vajdu» d.d. Čakovec:
voditelj kooperacije
Ivanka Horvat